Hotline:
08.3830.6089

0903.967.150

Lịch làm việc:
Thứ 2 đến Thứ 7: 8h-20h

Chủ nhật: 8-12h

Hình ảnh điều trị nha khoa

Hình chỉnh nha - khách hàng Tùng, nhân viên bán hàng
Hình chỉnh nha - khách hàng Tùng, nhân viên bán hàng
Trước khi điều trị
Hình chỉnh nha - khách hàng Tùng, nhân viên bán hàng
Trong khi điều trị
 
Hình chỉnh nha - khách hàng Phước, nhân viên văn phòng
Hình chỉnh nha - khách hàng Phước, nhân viên văn phòng
Trước khi điều trị
Hình chỉnh nha - khách hàng Phước, nhân viên văn phòng
Trong khi điều trị
 
Hình chỉnh nha - khách hàng Tiến, nhân viên kỹ thuật
Hình chỉnh nha - khách hàng Tiến, nhân viên kỹ thuật
Trước khi điều trị
Hình chỉnh nha - khách hàng Tiến, nhân viên kỹ thuật
Trong khi điều trị
 
Hình chỉnh nha - khách hàng Thu, nhân viên văn phòng
Hình chỉnh nha - khách hàng Thu, nhân viên văn phòng
Trước khi điều trị
Hình chỉnh nha - khách hàng Thu, nhân viên văn phòng
Trong khi điều trị
 
Hình chỉnh nha - khách hàng Hằng, sinh viên
Hình chỉnh nha - khách hàng Hằng, sinh viên
Trước khi điều trị
Hình chỉnh nha - khách hàng Hằng, sinh viên
Trong khi điều trị
Hình chỉnh nha - khách hàng Hằng, sinh viên
Kết quả điều trị
 
Hình chỉnh nha - khách hàng Nhung, kinh doanh
Hình chỉnh nha - khách hàng Nhung, kinh doanh
Trước khi điều trị
Hình chỉnh nha - khách hàng Nhung, kinh doanh
Trong khi điều trị
Hình chỉnh nha - khách hàng Nhung, kinh doanh
Kết quả điều trị
 
Phục hình răng sứ - Khách hàng Thủy, nhân viên văn phòng
Phục hình răng sứ - Khách hàng Thủy, nhân viên văn phòng
Trước khi điều trị
Phục hình răng sứ - Khách hàng Thủy, nhân viên văn phòng
Trong khi điều trị
Phục hình răng sứ - Khách hàng Thủy, nhân viên văn phòng
Kết quả điều trị
 
Phục hình răng sứ - Khách hàng Việt kiều Mỹ, nhân viên kinh doanh
Phục hình răng sứ - Khách hàng Việt kiều Mỹ, nhân viên kinh doanh
Trước khi điều trị
Phục hình răng sứ - Khách hàng Việt kiều Mỹ, nhân viên kinh doanh
Trong khi điều trị
Phục hình răng sứ - Khách hàng Việt kiều Mỹ, nhân viên kinh doanh
Kết quả điều trị
 
Phục hình răng sứ - Khách hàng Việt kiều Mỹ, nhân viên kinh doanh
Phục hình răng sứ - Khách hàng Việt kiều Mỹ, nhân viên kinh doanh
Trước khi điều trị
Phục hình răng sứ - Khách hàng Việt kiều Mỹ, nhân viên kinh doanh
Trong khi điều trị
Phục hình răng sứ - Khách hàng Việt kiều Mỹ, nhân viên kinh doanh
Kết quả điều trị
 
Phục hình răng sứ - Khách hàng Tuấn, nhân viên kinh doanh
Phục hình răng sứ - Khách hàng Tuấn, nhân viên kinh doanh
Trước khi điều trị
Phục hình răng sứ - Khách hàng Tuấn, nhân viên kinh doanh
Trong khi điều trị
Phục hình răng sứ - Khách hàng Tuấn, nhân viên kinh doanh
Kết quả điều trị
 
Phục hình răng sứ - Khách hàng Việt kiều Mỹ, kỹ thuật viên
Phục hình răng sứ - Khách hàng Việt kiều Mỹ, kỹ thuật viên
Trước khi điều trị
Phục hình răng sứ - Khách hàng Việt kiều Mỹ, kỹ thuật viên
Trong khi điều trị
Phục hình răng sứ - Khách hàng Việt kiều Mỹ, kỹ thuật viên
Kết quả điều trị
 
Phục hình răng sứ - Khách hàng Hoa, nội trợ.
Phục hình răng sứ - Khách hàng Hoa, nội trợ.
Trước khi điều trị
Phục hình răng sứ - Khách hàng Hoa, nội trợ.
Trong khi điều trị
Phục hình răng sứ - Khách hàng Hoa, nội trợ.
Kết quả điều trị
 
Phục hình răng sứ - Khách hàng Hùng, Việt kiều Mỹ, 50 tuổi
Phục hình răng sứ - Khách hàng Hùng, Việt kiều Mỹ, 50 tuổi.
Trước khi điều trị
Phục hình răng sứ - Khách hàng Hùng, Việt kiều Mỹ, 50 tuổi.
Trong khi điều trị
Phục hình răng sứ - Khách hàng Hùng, Việt kiều Mỹ, 50 tuổi.
Kết quả điều trị
 
Phục hình răng sứ - Khách hàng Tuấn, 40 tuổi
Phục hình răng sứ - Khách hàng Tuấn, 40 tuổi
Trước khi điều trị
Phục hình răng sứ - Khách hàng Tuấn, 40 tuổi
Trong khi điều trị
Phục hình răng sứ - Khách hàng Tuấn, 40 tuổi
Kết quả điều trị
 
Phục hình răng sứ - Khách hàng Hồng, 45 tuổi
Phục hình răng sứ - Khách hàng Hồng, 45 tuổi
Trước khi điều trị
Phục hình răng sứ - Khách hàng Hồng, 45 tuổi
Trong khi điều trị
Phục hình răng sứ - Khách hàng Hồng, 45 tuổi
Kết quả điều trị

BẰNG CẤP