Hotline:
08.3830.6089

0903.967.150

Lịch làm việc:
Thứ 2 đến Thứ 7: 8h-20h

Chủ nhật: 8-12h

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỤ INVISALIGN THÀNH CÔNG

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỤ INVISALIGN THÀNH CÔNG

Một số trường hợp điều trụ Invisalign thành công

Răng chen chúc / Hàm bị méo lệch
Trước điều trị Sau điều trị

Hở kẽ / Cắn hở
Trước điều trị Sau điều trị

Cắn sâu / Răng cửa trên nhô ra
Trước điều trị Sau điều trị

BẰNG CẤP